Voorwaarden

De v.KWI stelt de volgende eisen aan wijnimporteurs om lid te worden. De wijnimporteur:

– mag maximaal 375 hectoliter/jaar aan wijn importeren,

– moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel,

– moet minimaal 75% van de door hem of haar aangeboden wijn zelf importeren,

– gaat accoord met de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit kunt u hier downloaden.