Doel

De vereniging Kleine Wijn Importeurs (v.KWI) heeft zich tot doel gesteld om ‘de samenwerking tussen de kleine wijnimporteurs onderling te bevorderen en kennis en kracht te delen’.

Door samenwerken en het delen van kennis op gebieden als marketing, logistiek, organisatie, juridische en administratieve zaken biedt de KWI’ers mogelijkheden om verder te groeien, kosten te besparen en de kwaliteit van hun dienstverlening te vergroten. Daarnaast fungeert de v.KWI als aanspreekpunt voor brancheorganisaties om de belangen van de leden te behartigen.